Thấu hiệu nhu cầu của Khách hàng muốn tự mình chăm sóc “xế yêu” tại nhà. KLUX DIY ra đời và mang đến Quý Khách hàng những sản phẩm chăm sóc xe chuyên nghiệp, có thể setup tại nhà như là một gara thu nhỏ.

Với đầy đu trang thiết bị chăm sóc xe cơ bản, Quý khách có thể tự mình chăm sóc chiếc xe của mình theo cách riêng.

Sản phẩm nổi bật

-29%
Original price was: 17.000.000 ₫.Current price is: 12.000.000 ₫.
-30%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 420.000 ₫.
-15%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 340.000 ₫.
-30%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 420.000 ₫.
-18%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 330.000 ₫.
-10%
Original price was: 440.000 ₫.Current price is: 396.000 ₫.
-25%
Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
-10%
Original price was: 28.000 ₫.Current price is: 25.200 ₫.

Bảo vệ bề mặt sơn

-10%
Original price was: 700.000 ₫.Current price is: 630.000 ₫.
-5%
Original price was: 1.200.000 ₫.Current price is: 1.140.000 ₫.
-20%
Original price was: 1.000.000 ₫.Current price is: 800.000 ₫.
-30%
Original price was: 320.000 ₫.Current price is: 224.000 ₫.
-24%
Original price was: 320.000 ₫.Current price is: 244.000 ₫.
-30%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 420.000 ₫.
-5%
Original price was: 700.000 ₫.Current price is: 665.000 ₫.
-5%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 380.000 ₫.

SP Chăm sóc nội thất

-20%
Original price was: 180.000 ₫.Current price is: 144.000 ₫.
-5%
Original price was: 360.000 ₫.Current price is: 342.000 ₫.
-5%
Original price was: 1.300.000 ₫.Current price is: 1.235.000 ₫.
-25%
Original price was: 240.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
-10%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 360.000 ₫.
-25%
Original price was: 240.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
-18%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 330.000 ₫.
-10%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 360.000 ₫.
-18%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 330.000 ₫.
-5%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 570.000 ₫.
-30%
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 210.000 ₫.
-20%
Original price was: 260.000 ₫.Current price is: 208.000 ₫.

Nước nhớt làm mát

-20%
Original price was: 360.000 ₫.Current price is: 288.000 ₫.
-20%
Original price was: 240.000 ₫.Current price is: 192.000 ₫.
-20%
Original price was: 380.000 ₫.Current price is: 304.000 ₫.
-20%
Original price was: 480.000 ₫.Current price is: 384.000 ₫.
-20%
Original price was: 1.300.000 ₫.Current price is: 1.040.000 ₫.
-20%
Original price was: 460.000 ₫.Current price is: 368.000 ₫.
-20%
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 480.000 ₫.
-20%
Original price was: 480.000 ₫.Current price is: 384.000 ₫.
-20%
Original price was: 540.000 ₫.Current price is: 432.000 ₫.
-20%
Original price was: 1.240.000 ₫.Current price is: 992.000 ₫.
-20%
Original price was: 500.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
-20%
Original price was: 360.000 ₫.Current price is: 288.000 ₫.

SP Đánh bóng xe

-10%
Original price was: 440.000 ₫.Current price is: 396.000 ₫.
-2%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 9.800.000 ₫.
-18%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 330.000 ₫.
-18%
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 330.000 ₫.

SP Tẩy bề mặt sơn

-30%
Original price was: 2.900.000 ₫.Current price is: 2.030.000 ₫.
-25%
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 600.000 ₫.
-10%
Original price was: 460.000 ₫.Current price is: 414.000 ₫.
-10%
Original price was: 460.000 ₫.Current price is: 414.000 ₫.

Đồ chơi - phụ kiện